Auktoritärt ledarskap – Hur det funkar och kännetecken

Bild-på-en-auktoritär-ledare

Många uppfattar ordet auktoritet som något negativt. Ordet har nästan blivit synonymt med maktmissbruk, tvång och orättvisa. Men vad är egentligen en auktoritär ledare? Finns det plats för ett auktoritärt ledarskap i modern tid? I den här artikeln benar vi ut alla frågetecken.

Sverige har förändrats mycket de senaste 50 åren, framförallt när det kommer till den enskilda individens förutsättningar på arbetsplatsen och i organisationen.

Medarbetare har idag mer inflytande på arbetsplatsen än vad man tidigare haft. En sådan kulturomvändning för med sig både för- och nackdelar. Längre ner i artikeln hittar du vilka dessa är.

Det auktoritära ledarskapet står ofta i kontrast till ”den öppna diskussionen” och den enskilda medarbetarens möjlighet till att bestämma vilken väg gruppen ska gå. Frågan är om det är bra eller dåligt, konstruktivt eller destruktiv.

Låt oss ta reda på det!

Vad är auktoritärt ledarskap

I grund och botten är det auktoritära ledarskapet en motsats till demokratiskt ledarskap. Det är ledaren som fattar besluten och bestämmer vad som ska göras, hur det ska göras och när det ska göras.

Hela filosofin bygger kring att det är en enskild enhet (ledaren/ledarna) som tar alla viktiga beslut. Det innebär inte per automatik att medarbetare inte kan komma med feedback eller att öppna diskussioner inte kan hållas – men det är relativt sällsynt.

I regel brukar en auktoritär ledare samla på sig all nödvändig data på egen hand, för att sedan ta ett slutgiltigt beslut utifrån det.

Det auktoritära ledarskapet kräver ansvar, disciplin, respekt och självbehärskning. Även om ledaren är den som tar alla beslut, så är det viktigt att medarbetarna har förtroende för beslutsfattaren. Annars är risken stor att arbetsplatsen och organisationen får ett negativt klimat, vilket kommer att visa sig både i resultaten och genom stora personalförändringar.

Kännetecken för auktoritärt ledarskap

Ett auktoritärt ledarskap kan komma i uttryck på flera olika sätt, här är några vanliga kännetecken:

  • Lite eller ingen input från gruppmedlemmar
  • Ledaren bestämmer metoder och processer
  • Ledaren tar majoriteten av alla beslut
  • Medarbetare hanterar sällan viktiga beslut eller uppgifter
  • Kreativitet brukar motarbetas
  • Arbetsprocesser tenderar att vara väldigt strukturerade
  • Regler och tillvägagångssätt är tydligt satta och kommunicerade

[ Läs: Vad är en formell ledare ]

Vad är bra med en auktoritär ledare

I demokratiska förhållanden så blir besluten ofta till en kompromiss, där alla får lite men ingen får allt. Resultatet blir att planen och vägen man ska gå för att nå det gemensamma målet är diffust och ostrukturerat. Det är inte ovanligt att strategin förändras ofta, vilket gör att ingen riktigt vet vad de ska göra.

Den auktoritära ledaren ger en klar och strukturerad väg som kollektivet tillsammans ska följa. Inga frågetecken finns och planen är tydlig för samtliga. Resultatet blir en ökad effektivitet där alla vet vad som ska göras.

Tänk dig att det brinner i en lokal där 30 människor befinner sig. En smärre panik råder och alla har en idé om hur man på bäst sätt tar sig ut. Någon skriker att vi måste ta bakdörren, en annan ropar att vi måste springa ut genom entrén. En tredje person vill att vi delar på oss och en fjärde person vill hänga ut lakan genom fönstret.

I det här fallet är det mycket bättre att ha en person som bestämmer vad som ska göras. Han säger att bakdörren är det bästa alternativet och att det är säkrast om vi går ut i två led, hand i hand. Alla vet exakt vad som ska göras, planen är tydlig och det råder inga tvivel om att alla jobbar mot samma mål enligt samma strategi. Man jobbar ihop.

Ovanstående exempel är en extrem nödsituation, men det ger en tydlig bild över hur effektivt ett auktoritärt ledarskap kan vara. Men också hur ödesdiger det kan bli om det missbrukas.

Sammanfattning
Tydliga processer och metoder med en utstuderad strategi. Beslut kan fattas snabbt, även i stressiga miljöer. När gruppen har en tydlig plan och metod för att nå det gemensamma målet, så kan effektiviteten och produktiviteten öka. Varje person i gruppen har en tydlig uppgift.

Vad är dåligt med en auktoritär ledare

Ett problem med det auktoritära ledarskapet är att allt hänger på en enskild individ. Inte alltid är den här personen kompetent nog för positionen; både vad gäller branschkunskap och socialt. En demokratisk ledare kan luta sig mer på andras expertis och talan. Ett projekt står och faller med en auktoritär ledare lika mycket som ledaren står och faller med projektet.

Även om alla i gruppen ser att den nuvarande strategin är dålig, så är ledarens ord slutgiltigt. Om alla ser stora problem med ledarens plan, utom han själv, så kommer det att påverka gruppens funktionalitet och moral. Framförallt om det visar sig att de hade rätt och att projektet blev ett fatalt misslyckande.

En anledning till varför det auktoritära ledarskapet har fått ett så dåligt rykte är för att fel människor oftast dras till det. Istället för att använda ledarstilen som ett redskap för att effektivisera arbetet, så ser en del människor det som ett verktyg för att mata sitt ego.

Sammanfattning
Kreativa människor kan känna sig trängda då det inte finns mycket utrymme för att tänka ”utanför ramarna”. Bra idéer kan ibland ignoreras. Om ledaren inte är kompetent så kan det allvarligt skada moralen och förtroendet för både ledaren och organisationen.

Fortsätt läsa på Formell: