Formellt och informellt ledarskap – Så fungerar det

Bild-på-två-chefer

Ledare finns överallt, vare sig det är i arbetslivet, idrottsklubben eller vänskapskretsen. Även i grupperingar där det inte finns en uttalad chef eller ledare: så finns det en eller flera ledare. För att förstå sig på gruppdynamik och ledarskap så är det viktigt att man vet skillnaden mellan en formell och informell ledare. Idag ska vi bena ut vad de två begreppen betyder.

Ledarskap är komplext och det är när man kommer till samspelet mellan formellt och informellt ledarskap som det blir riktigt intressant.

Forskning pekar på att det inte finns några ledarlösa organisationer överhuvudtaget, att det är en omöjlighet. Teorin är att det förr eller senare dyker upp en informell ledare som tar över rodret och leder gruppen.

Vi inleder med en beskrivning av den formella och informella ledaren, för att sedan dyka djupare ner i hålet och se hur de båda samspelar och potentiellt kan påverka gruppen.

Formellt ledarskap

Formellt ledarskap är när en person officiellt har tilldelats en ledarposition. Organisationen har valt ut personen för att leda gruppen.

Exempel på formella ledare är lärare i skolan, chefer på arbetsplatsen och lagkaptenen i fotboll.

De formella ledarnas uppgift är att fördela resurser, utveckla strategier, förmedla visioner och att motivera gruppens medlemmar. Gruppen är under den formella ledarens vingar och ansvar.

Informellt ledarskap

En informell ledare har inte fått en officiell ledarposition av organisationen. Han eller hon är en medlem i gruppen precis som alla andra. Däremot ser de andra personerna i gruppen honom som en ledare, vare sig det är på grund av hans expertis, erfarenhet eller personlighet.

Den här personen ses alltså som en ledare i gruppmedlemmarnas ögon, även om befattningen inte är officiell. Vilket innebär att personen har ett inflytande på gruppen och är i en outtalad maktposition.

Informellt ledarskap i praktiken

Många företag har försökt motverka det informella ledarskapet genom att skapa tydliga roller inom organisationen. Men många forskare tror idag att det är omöjligt att undvika och att positionen av naturliga skäl växer fram.

Den informella ledaren utmärker sig oftast på två sätt:

  • Han har stort inflytande på den interna kommunikationen
  • Han skyddar och kontrollerar normerna i gruppen

Organisationer vill givetvis att deras utnämnda ledare ska leda gruppen, ingen annan. Att en inofficiell person har en så stor makt över vad som försiggår inom gruppen kan potentiellt skapa klyftor mellan ledare och grupp, grupp och organisation. Det är inte helt ovanligt att det skapas olika läger inom gruppen, där ena sidan, i tystnad, följer den informella ledaren och den andra vägrar erkänna den informella ledarens försök att styra.

Det här kan resultera i maktspel och intriger.

[ Läs: 10 saker som kännetecknar en dålig chef ]

Fel personer blir ofta informella ledare

Om en grupp står utan ledare, så är det naturligt att en eller flera personer intar rollen som chef. Ytterst sällan existerar grupper där allt styrs av demokratiska val. Det finns alltid en person som initierar saker och ting, även om initiativet är en omröstning.

Problemet är att i många fall är det makthungriga människor som försöker bli informella ledare. De senaste åren har media uppmärksammat fenomenet ”vuxenmobbing” på arbetsplatser och det är inte helt ovanligt att det är den informella ledare som drar i strängarna.

Om syftet för den informella ledaren är att få makt, och inte att faktiskt utveckla och påverka gruppen i positiv bemärkelse, så kan det skapa intriger om någon motsäger sig personens självutnämnda roll som ledare. Grupper skapas inom gruppen och moralen påverkas negativt.

Eftersom den informella ledaren inte är officiell, så innebär det också att personen inte har ett ansvar som den formella ledaren har. Det är därför lättare för personen att intrigera och bedriva maktspel, utan att nödvändigtvis behöva lida några konsekvenser av det, så som en formell ledare hade gjort.

Vad är bra med informella ledare

Alla informella ledare är givetvis inte dåliga, utan de kan växa fram naturligt och de kan ha en positiv påverkan på organisationen.

Eftersom den informella ledaren jobbar jämsides med gruppens medarbetare, så kan han hjälpa till att pusha och motivera gruppen mot bättre resultat. Numera brukar en del företag ge informella ledare den formella titeln ”coach”.

Om den informella ledaren arbetar i enlighet med den formella ledarens visioner och instruktioner – så kan det höja moralen och effektiviteten i gruppen.

Gruppens medlemmar går ofta till den informella ledaren för att få råd, då de ser honom som en mentor som jobbar jämsides med dem.

[ Läs: Vad är karismatiskt ledarskap ]

Hur en formell ledare bör förhålla sig

Den formella ledaren måsten acceptera att det finns informellt ledarskap inom organisationen. Däremot behöver han eller hon inte acceptera att det finns dåligt informellt ledarskap.

Det är viktigt att organisationer identifierar vilka personer som har en informell ledarposition och avgöra om det inflytandet är positivt eller negativt. Om den inofficiella ledaren har vuxit fram naturligt och kan erbjuda spetskompetens, så har den formella ledaren allt att vinna på ett samarbete med denne.

Om den informella ledaren har intagit positionen av helt fel anledningar så kan det få förödande konsekvenser. Splittringar inom gruppen, låg moral, bråk och uppsägningar är inte ovanligt när fel informell ledare nästlar sig in i organisationen. Därför är det extremt viktigt att den formella ledaren har kontroll på situationen och har satt sig in i gruppens dynamik.

Det viktiga att komma ihåg är att den formella ledaren har blivit officiellt tillsatt. Han eller hon har auktoritet, makt och ansvar. Om någon inom gruppen har negativ påverkan på de andra, så måste det tas hand om direkt.

I slutet av dagen är det den formella ledaren som ansvarar för resultaten, inte den informella ledaren.


Fortsätt läsa på Formell: