Vad gör en VD – 4 grunduppgifter och arbetsområden

Bild-på-verkställande-direktör

VD, eller verkställande direktör som det egentligen heter, är engelskans motsvarighet till CEO. Det vill säga verksamhetens högsta chef. I den här artikeln går vi igenom vad en VD gör och vilka hans arbetsuppgifter är.

Det kan låta häftigt och spännande, men faktum är att rollen som VD kan vara oerhört påfrestande och stressig. Ansvarsområdet är enormt. När man tittar på TV så ser det lätt ut: allt de gör är att ta viktiga beslut och sparka och anställda folk.

Det ser enklare ut än vad det faktiskt är. Så här fungerar det i verkligheten.

Vad gör en VD

En VD kan delegera en hel del arbete till andra instanser inom företaget. Men det finns ett par uppgifter som måste göras av den verkställande direktören själv.

Det här är varje VDs grunduppgifter:

1. Sätta upp en vision och strategi
2. Sätta upp företagets värderingar, kultur och beteenden
3. Bygga upp och leda en ledningsgrupp
4. Allokera resurser, främst kapital

Även om den verkställande direktören kan få feedback från andra, så är dessa 4 områden hans absoluta och främsta ansvar. Verksamheten står och faller på dessa uppgifter.

1. Sätta upp en vision och strategi

Den här uppgiften utgör basen för hela organisationen. Ingenting kan växa utan en vision och strategi.

En VD kan ta hjälp av ledningsgruppen för att utveckla en strategi och investerare kan godkänna en affärsplan. Men i slutet av dagen är det den verkställande direktören som väljer vilken riktning företaget ska gå.

Vad är verksamhetens mål? Vilka produktlinjer ska säljas av, vad ska massproduceras, vilka marknader ska man involvera sig i och var ska företaget befinna sig om ett år?

[ Läs: Vad gör en projektledare ]

2. Sätta upp företagets värderingar, kultur och beteenden

Att sätta tonen och kulturen inom företaget är en vital del i den verkställande direktörens arbetsuppgifter.

En organisations kultur påverkar många saker, främst:

  • Produktiviteten
  • Vilka som arbetar på företaget
  • Hur arbetet utförs

Hur ska man klä sig på arbetsplatsen? Vilka värderingar har företaget? Får de anställda feedback eller kritik när de begår misstag?

Det är mer än att bara skriva en lista på hur folk ska klä sig och vad företaget står för. Den verkställande direktörens handlingar och beteenden sätter tonen för företagets kultur. Han eller hon måste exemplifiera och sätta en standard för hur saker och ting hanteras.

Forskning visar på att de anställda tenderar att imitera den högsta chefens beteende. Om en VD är oärlig så kan det resultera i att medarbetarna känner att de, exempelvis, kan böja på sanningar, stjäla från företaget eller försöka ta genvägar.

Ett annat exempel är där en arbetsgrupp jobbat väldigt hårt på ett specifikt projekt. De har jobbat både övertid och på helger för att kunna producera ett så bra resultat som möjligt. De har pushat sig själva väldigt hårt och har offrat sin fritid och energi.

När den efterlängtade lanseringen av projektet sker så är VDn på semester. Han ringde inte ens för att berömma arbetsgruppen och tacka för insatsen.

För den verkställande direktören handlade det om att  skilja mellan arbetsliv och privatliv. Arbetsgruppen uppfattar det som att han inte bryr sig och att han värderar sin semester högre än deras övertid på kvällar och helger. Det är högst tvivelaktigt att gruppens medlemmar kommer att vara lika produktiva och lojala vid nästa projekt.

En VDs involvering är ytterst viktig och varje steg kommer att påverka företagets kultur, som i sin tur kommer att påverka medlemmarnas lojalitet, produktivitet och välmående.

3. Bygga upp och leda en ledningsgrupp

En VD måste kunna tillsätta en stark ledningsgrupp, samtidigt som han måste kunna säga upp de som inte presterar.

Den verkställande direktören anställer, sparkar och leder ledningsgruppen. Ledningsgruppen anställer, sparkar och leder resten av organisationen.

En VD kan inte hantera och detaljstyra hela företaget från topp till tå, utan han behöver pålitliga och kompetenta människor i en ledningsgrupp som kan fokusera på specifika områden.
[ Läs: Vad är en formell ledare ]

4. Allokera resurser

En VD måste sätta upp och förändra budgetar inom organisationen. Vilka projekt inom företaget är i enlighet med organisationens strategi och behöver mer pengar? Vilka projekt inom företaget är inte i enlighet med den gemensamma strategin och behöver därför strypas finansiellt?

Ett företag måste gå i vinst och varje budget är en investering i något som förväntas hjälpa verksamheten att nå sitt mål.


Fortsätt läsa på Formell