Coachande ledarskap – Fördelar och nackdelar

Coachande-ledarstil-på-kontoret

Den coachande ledarstilen har blivit väldigt populär i Sverige och övriga Europa. Även om den formella ledaren inte alltid använder sig av ett coachande ledarskap – så har man oftast integrerat en informell ledare i gruppen. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om coachande ledarskap; fördelar, nackdelar och effekter.

Förr i tiden brukade man prata om ”avdelningar” på jobbet och varje anställd hade ett eget kontorsrum. Nuförtiden pratar man om ”teams” och alla anställda sitter i ett öppet kontorslandskap.

Men det är inte bara arbetsmiljön och terminologin som reformerats. Även ledarskapet har genomgått radikala förändringar.

Vad är coachande ledarskap

Teorin om en coachande ledare har sitt ursprung i sportens värld, där det har används flitigt. I likhet med idrott så är de flesta företages syfte att producera bra resultat: att gå i vinst, att vinna.

Många företag, stora som små, har på senare år implementerat samma koncept som tränare och ledare så framgångsrikt använt sig av i sportsammanhang.

Stilen bygger på att:

  • Motivera
  • Utveckla individerna i gruppen

Coachande ledarskap i praktiken

Ledaren hjälper till att identifiera medarbetarens styrkor, svagheter och intressen. Man lägger därefter upp strategier och mål för att utveckla personens kompetens. På så sätt förbättrar man den anställdes expertis, samtidigt som han eller hon känner sig motiverad till att förbättra sig själv och sitt jobb.

Mycket handlar också om eget ansvar från medarbetarens sida. Allt bygger på att han själv kan avgöra vad han vill förbättra och utvecklas inom. Ledaren kan enbart hjälpa till att försöka identifiera eventuella styrkor och svagheter.

När medarbetaren har identifierat sina drömmar och egenskaper, så är det ledarens uppgift att erbjuda utvecklingsmöjligheter, planer och att motivera personen i fråga. Det innebär också att ledaren ger regelbunden feedback till medarbetaren.

Sammanfattning
Ledaren och medarbetaren identifierar tillsammans den anställdes styrkor och svagheter. Man lägger upp en plan och strategi för hur den anställde ska utvecklas och nå sina mål. Ledaren är involverad i varje gruppmedlems utveckling och ger regelbunden feedback. Allt handlar om att utveckla och att motivera.

[ Läs: Vad kännetecknar en dålig chef ]

Fördelar och nackdelar med coachande ledarskap

Baserat på gruppens storlek, så kan en coachande ledarstil vara väldigt tidskrävande och kan därför bli kontraproduktivt. I lagsporter så utnämns därför en spelare ofta till lagkapten, som har en coachande funktion i laget. Många företag har idag coacher inom varje arbetslag, som ska fokusera på den individuella utvecklingen och day-to-day-arbetet. På så sätt kan man ha ett coachande ledarskap, utan att behöva lägga för mycket arbete på en enskild chef.

En stor fördel med den coachande ledarstilen är att det motiverar gruppens medlemmar. De har framtidsutsikter inom företaget och känner att de utvecklas på både ett personligt och professionellt plan. Det innebär också att de ökar sina kompetenser, vilket givetvis är gynnsamt för företaget.

Fördelar

  • Motiverande
  • Utvecklar individerna i gruppen
  • Mer kompetens i verksamheten

Nackdelar

  • Tidskrävande
  • Ger inte direkta resultat

[ Läs: Vad är en projektledare ]

Coachande förhållningssätt för dig som chef

En viktig komponent i den coachande ledarstilen är att du låter den anställda komma fram till lösningar på egen hand. Du måste lita på deras potential, självmedvetenhet och kompetens. Ställ öppna frågor, lyssna på vad de säger och fungera som ett bollplank.

Din uppgift är att vara en mentor/chef, någon som hjälper medarbetaren att ta sig framåt. Att ge direkta order är alltså inte ett coachande förhållningssätt.

Fokus ska riktas på framtida valmöjligheter och framtida utveckling, inte tidigare misstag. Innovation är en bra sak, även om tidigare saker man prövat inte fungerat så bra. Fortsätt motivera medarbetaren att leta nya sätt att utveckla sin kompetens och att nå sitt mål.


Fortsätt läsa på Formell: