5 Härskartekniker och hur du bäst skyddar dig

Skriker-i-telefonen

Härskartekniker är metoder som en eller flera personer använder för att förtrycka eller förnedra andra människor. Vi hjälper dig att identifiera härskartekniker genom att lista de vanligaste metoderna. Vi visar även hur du kan försvara dig mot dem på bästa sätt.

Tyvärr är härskartekniker ett relativt vanligt inslag i samhället idag och då framförallt på arbetsplatsen. Beteendet är densamma som när man gick i grundskolan eller på dagis, många gånger är den enda skillnaden tillvägagångssättet.

För att kunna gardera sig mot härskartekniker måste man först kunna identifiera dem. Det ska vi göra i den här artikeln.

Vad är härskartekniker

Innan vi går igenom de olika metoderna så måste vi först klargöra vad en härskarteknik är för något.

En härskarteknik är en metod avsedd för social manipulation. Syftet är att antingen förtrycka eller förnedra den som utsätts. Det är alltså möjligt för en individ eller grupp att förtrycka en annan individ eller grupp.

Uttrycket myntades först av den norska psykologen Ingjald Nissen, i boken ”Psykopatens diktatur”. Begreppet fick däremot sin popularitet 1978 med hjälp av socialpsykologen Berit Ås. Det finns flera olika uppfattningar och teorier krign härskartekniker, men Berit Ås 5 härskartekniker är de mest dominerande inom beteendevetenskapen.

5 härskartekniker

Här presenterar vi de härskartekniker som identifierats av Berit Ås. Du hittar även motstrategier för varje härskarteknik, så att du på bästa sätt kan avväpna personen som försöker förtrycka eller förnedra dig.

1. Osynliggörande

Kort och gott innebär det att förövaren behandlar offret som luft. Det kan göras genom att inte hälsa på personen i korridoren, ignorera personen när denne räcker upp handen under mötet eller göra annat under tiden som personen pratar.

Den här tekniken är inte alltid lätt att se för människor runtom, men kan vara väldigt giftigt och påtagligt för den som utsätts. När offret pratar är det vanligt att förövaren gäspar, tittar bort, börjar ta bort skräp från naglarna eller tar upp sin mobil. Han eller hon osynliggör offret genom att demonstrativt visa att skräpet under naglarna eller meddelandet på mobilen är viktigare än det offret har att säga.

Motstrategi
Ett effektivt sätt att motverka den här härskartekniken är att ta upp mer plats. Det är viktigt att, lugnt och sansat, agera direkt och visa att du inte acceptera den här typen av behandling. Vid händelse av att någon inte lyssnat på din presentation, så kan du uppmärksamma publiken om att det är viktigt att alla lyssnar på vad du har att säga.

[ Läs: Vad är empowerment ]

2. Förlöjligande

Det här betyder att man gör sig rolig på någon annans bekostnad, att man försöker få offret att framstå som dum eller löjlig. För utomstående kan det framstå som ett harmlöst skämt, men i själva verket är det en maskerad förnedring.

En klassiskt mobbningsteknik som får offret att känna sig liten och dum.

Ibland kan det bli fel och någon blir sårad utan att det egentligen var meningen. Men kom ihåg att det är skillnad på humor och regelrätta attacker på människor. Förolämpningar ska inte accepteras, oavsett hur de presenteras.

Motstrategi
Skratta inte åt ”skämtet” och låt det heller inte passera. Ifrågasätt eller kommentera istället för att ignorera. Behåll lugnet och var saklig i det du säger, visa att det där inte är ok.

3. Underhållande av information

Att stänga ute någon genom att undanhålla eller förhindra att personen tar del av viss information. På arbetsplatsen innebär det ofta att viktiga beslut tas innan mötet har startat, i fikarummet eller på annan plats där en specifik person eller grupp inte befinner sig.

När man inte låter någon uttrycka sin åsikt eller ens medverka i ett viktigt samtal, så vill man visa vederbörande att denne inte är nödvändig eller önskvärd.

Detsamma gäller om man inte ger en person all information, utan endast små delar. Man ser alltså aktivt till så att offret inte har all nödvändig information och därför riskerar att ta fel beslut eller begå misstag.

Motstrategi
Be alla inblandade lägga alla korten på bordet. Ni är en grupp eller en verksamhet som arbetar tillsammans, eller åtminstone är involverade i samma projekt. Därför är det viktigt att information inte ges ut till enbart specifika parter.

4. Dubbelbestraffning

Det spelar ingen roll vad du gör, du blir kritiserad eller bestraffad ändå. Det kallas för dubbelbestraffning. Även om förövaren ger dig alternativ A och B att välja på, så vet du att du kommer bli kritiserad oavsett svar.

Motstrategi
Gör klart för de inblandade att du inte kan vara överallt hela tiden. Avgör också var dina prioriteringar är och förmedla dem med de inblandade. Om du vet med dig att du inte har gjort något fel så bör du också förklara detta. Du bör dessutom fråga dig själv om det här är en hälsosam miljö som du vill fortsätta befinna dig i.

[ Läs: Vad kännetecknar en dålig chef ]

5. Påföljande skuld och skam

I relationer där en person utövar härskartekniker på sin partner, så hör man ofta att de använder skuld och skam.

Det innebär att förövaren får offret att känna skuld eller skam för något de inte bör känna så för, alternativt något de inte har haft möjlighet att påverka.

Exempel: När Lisa kom ut från köpcentrumet ser hon att någon kört in i hennes parkerade bil. Det är en stor buckla på sidan. Bilen stod parkerad korrekt och den som körde in i bilen flydde utan att lämna några kontaktuppgifter.

När Lisa berättar om vad som hänt för sin man Tommy, så blir han arg. Han tycker att Lisa skulle ha parkerat längre bort från vägen. Han säger också att hon var dum som handlade där vid den tiden, eftersom det är så många bilar som ska parkera vid den tidpunkten. Om hon hade handlat två timmar senare så hade det här aldrig inträffat, menar han.

I det här fallet har Lisa uppenbarligen inte gjort något fel. Trots det försöker hennes man få henne att känna sig dum och som att det är hennes fel. En glasklar härskarteknik.

Motstrategi
Här är det viktigt att du tar ett steg tillbaka och analyserar situationen. Har du gjort något fel? Kunde du ha gjort något bättre? Varför reagerar den andra personen som den gör? Reflektera kring situationen och basera din uppfattning på logik och inte känslor. Om någon försöker få dig att känna skuld och skam utan att du har gjort något, så måste du sätta ner foten. Förklara din ståndpunkt och diskutera saken.

Om du vill läsa mer om härskartekniker och olika motstrategier, så rekommenderar vi den här eminenta artikeln publicerad av Stockholms Universitet.


Fortsätt läsa på Formell