Vad är personligt ledarskap och varför är det viktigt

Man-står-vid-sjö

Personligt ledarskap är till synes en ganska flummig ledarskapsteori. Men ju mer man skrapar på ytan, desto mer förstår man att det är en filosofi som faktiskt har ett högt värde. Snabbt och enkelt går vi igenom allt du behöver veta om personligt ledarskap.

Av naturliga skäl har den personliga ledarskapsteorin anammats av diverse ”gurus” och ”självhjälps”-medier. Inget fel med det, men det innebär att vissa människor kan uppfatta modellen som oseriös och fånig.

Teorin gränsar mellan faktiskt ledarskap och personlig utveckling, så idén har definitivt en plats såväl privat som i arbetslivet.

Vad är personligt ledarskap

Man måste kunna bemästra sig själv innan man kan leda andra. En logisk och sund inställning till ledarskap, men som tyvärr har fallit i glömska på senare år. Många vill idag ta genvägar och börja leda direkt, utan vare sig kompetens eller erfarenhet.

En person som hoppade av grundskolan passar troligtvis inte så bra som studievägledare åt barn och ungdomar. Den som har skulder hos kronofogden och har svårt att planera sin budget varje månad, bör inte bli ekonomisk rådgivare åt andra.

Att vara ledare kräver en viss typ av färdigheter, utan dessa så kan man inte leda. För att bli en bra och effektiv ledare måste man börja någonstans – hos sig själv.

Själva begreppet personligt ledarskap handlar kort och gott om att leda sig själv. Att ta ansvar för sina handlingar, att motivera sig själv, att skapa och följa strategier och att lära sig av sina misstag. Att ta sig framåt. Det är alltså ingen absolut ledarstil, likt den demokratiska- eller auktoritära ledarstilen.

Många människor lever liv som de inte leder. De följer mest strömmen, tar inget ansvar och saknar både strategier och mål. Det är deras fulla rätt att leva så, men sådana människor får stora svårigheter när de sätts i en position där de måste leda andra människor.

[ Läs: Vad är empowerment ]

Varför personligt ledarskap är viktigt

All framgång du har nått i livet, har till stor del byggt på ditt personliga ledarskap. Vare sig det har varit en tennismatch du vunnit, en ny position på jobbet eller utbildningen du avklarat. Det var din inre ledare som ledde dig dit.

Vi behöver disciplin, en strategi, ett syfte och ett mål. Vi behöver inspiration och vi behöver en hunger efter att lära oss nya färdigheter. Dessa saker kan och ska du inte förlita dig på att något externt ska ge dig. Ingen känner dig så bra som du själv gör: du vet vilka svagheter, styrkor och talanger du har. Du vet vad du vill i livet och var du vill vara i framtiden. Det är varje individs ansvar och skyldighet att ta sig dit.

Att ”på riktigt” ge sig in i den personliga resan och ta sitt liv på allvar, kommer resultera i att du utvecklar och förbättrar en stor mängd färdigheter och attribut. För att inte nämna den erfarenhet du kommer att få.

Det är när du har kommit en bit på den resan, som du har tillräckligt med krut i ditt arsenal för att kunna leda andra människor också.

Skulle du vilja ha en chef som inte ens kan hantera dina arbetsuppgifter? Skulle du anställa en bilmekaniker som tankar sin dieselbil med bensin? Vill du ta hälsoråd från någon som inte vet att socker är tomma kalorier? Vill du ha en chef som inte ens kan planera sin egen dag på ett strukturerat sätt? Troligtvis inte.

För att bli en bra ledare behöver du ha kunskap och rätt verktyg, men gruppens medlemmar måste också känna sig bekväma och ha förtroende för dig. Om du har försummat ditt personliga ledarskap så kommer du att falla på någon av dessa saker.

Se ditt liv som ett projekt, en arbetsplats. Börja ta ansvar och led dig själv i rätt riktning. Det är personligt ledarskap.


Fortsätt läsa på Formell