Delegerande ledarskap – Så leder du på bästa sätt

Chef-lutar-sig-tillbaka

Människor kommer med alla möjliga erfarenheter och specialområden. Att som chef leda alla dessa medarbetare på ett och samma sätt kan därför vara väldigt ineffektivt. Ett delegerande ledarskap är perfekt för en viss typ av anställd, men kan vara kontraproduktivt för en annan. Vi går igenom för- och nackdelarna  i den här artikeln.

I relationen mellan chef och anställd så finns det två huvudmål:

 • Att medarbetaren är så produktiv och effektiv som möjligt
 • Att medarbetaren mår bra

Sedan kan man givetvis bryta ner de båda i detaljnivå och diskutera inspiration, motivation, arbetsfördelning och strategier. Men i grund och botten handlar det om resultat och om välmående.

För att nå dessa mål, är det viktigt att ledaren vet vem personen är för att sedan kunna anpassa sin ledarstil därefter. Det finns ingen ledarstil som fungerar optimalt för alla, utan varje individ och situation kräver någon form av anpassning.

En av de ledarstilar som visat sig vara oerhört effektiv på en viss typ av medarbetare är den delegerande stilen.

Vad är delegerande ledarskap

Den delegerande ledaren tilldelar arbetsuppgifter till respektive medlem i gruppen. Han tar sedan ett steg bak och förlitar sig på de anställdas erfarenheter och kunskaper.

Ledaren finns hela tiden tillgänglig för att assistera den som behöver hjälp, men han överlämnar en del av ansvaret och auktoriteten till medarbetaren.

Den här ledarstilen passar perfekt för anställda som kan motivera sig på egen hand och som har en känsla för eget ansvar. Den här typen av förtroende och frihet kan höja moralen avsevärt, men också öka innovationen inom verksamheten. Syftet är att ledaren har förtroende för den anställdes kunnande och att denne tar rätt beslut. Medarbetaren har därför, i viss mån, stora möjligheter till kreativitet i sin problemlösning.

Däremot passar ledarstilen långt ifrån alla. Många anställda behöver motiveras, få regelbunden feedback på sitt arbete och även någon form av övervakning. Medan det kan höja moralen och produktiviteten för vissa människor, så kan det få motsatt effekt hos andra.

Även om ansvar och auktoritet ges till gruppens medlemmar, så är arbetet och resultat alltid under ledarens ansvar.

Sammanfattning
Ledaren delegerar arbetsuppgifter till rätt medlemmar i gruppen. Han håller sedan en passiv roll och har förtroende för den anställdes erfarenhet, kompetens och egna ansvar. Ledaren finns närvarande och tillgänglig för att hjälpa till, men låter de anställda arbeta på egen hand.

Riktlinjer när du delegerar uppgifter

Att delegera uppgifter är tidseffektivt och kan öka produktiviteten. En av de stora fördelarna är att ledaren, efter att ha delegerat arbetsuppgifterna, får tid till annat.

Men det gäller att delegera på rätt sätt. Fel person vid fel uppgift kan göra det delegerande ledarskapet ineffektivt och tidskonsumerande. Här är några saker du bör ha i åtanke:

 • Använd varje individs styrkor och var medveten om deras svagheter. Delegera arbete utefter varje persons talanger och kunskaper
 • Se till så att personen som tar över arbetsuppgiften förstår syftet och att denne har alla nödvändiga verktyg för att kunna utföra ett bra jobb
 • Ge klara riktlinjer för hur mycket pengar/tid som får spenderas på uppgiften
 • Fråga om någon är osäker på uppgiften. Var öppen inför idéer, diskussioner och förslag
 • Om uppgiften är långsiktig, följ upp med medarbetaren för att försäkra er båda om att denne är på rätt spår

Många delegerande ledare använder sig av empowerment, eller egenmakt som det heter på svenska, för att höja sannolikheten att arbetet blir korrekt utfört. Läs vår artikel: Vad är empowerment, för att lära dig mer.

Fördelar och nackdelar med delegerande ledarskap

Precis som med alla andra ledarskapsstilar så finns det både fördelar och nackdelar. Här är några viktiga punkter.

Fördelar

 • Kan höja moralen avsevärt inom gruppen
 • Uppmuntrar till innovation
 • Ger ledaren möjlighet att fokusera på andra uppgifter
 • Tilliten och relationen förbättras mellan chef och anställd

Nackdelar

 • Gruppens sammanhållning kan försämras då en del arbetar själva
 • Ineffektivt för medarbetare som inte är motiverade
 • Ledaren har mindre insyn i hur arbetet går

Fortsätt läsa på Formell