10 ledaregenskaper som skiljer bra från dåliga ledare

Chef-ger-tummen-upp

Ledarskap är subjektivt och vi alla har olika uppfattningar om vad som definierar en bra chef och ledare. Men oavsett vilken strategi eller stil en ledare applicerar, så finns det ett par attribut som kan skilja mellan framgång och misslyckande. Genom att studera några av historiens mest framgångsrika ledare, har vi kommit fram till 10 vitala ledaregenskaper som varje ledare bör ha.

Bakom varje framgångsrik organisation står en eller flera ledare. De är styrkan och intellektet bakom framgångarna. De är visionärerna som styrde skutan genom stormar och oväder för att slutligen nå framgång.

Det är ett helt arsenal av kunskaper som behövs för att bli en bra ledare. Till synes verkar en del människor vara födda ledare, de har en naturlig fallenhet för dessa färdigheter. Men faktum är att bra ledaregenskaper går att träna upp och bemästra, oavsett bakgrund.

10 Ledaregenskaper som utmärker bra ledare

För att bli en bra ledare så behöver du träning, erfarenhet och kunskap. Allt börjar med utbildning och förståelse för vad det innebär att vara en god ledare – för att sedan praktisera det.

Du kan börja din resa mot framgång genom att anamma och utveckla de här 10 fundamentala ledaregenskaperna.

1. Led dig själv först

Du kommer aldrig att kunna leda andra om du inte kan leda dig själv först. Allt börjar med dig.

För att bli en effektiv ledare så måste du kunna hantera och kontrollera din egen tid, uppmärksamhet och dina känslor. Du måste ha en självkännedom som gör dig medveten om dina styrkor och svagheter och hur dessa ska hanteras för att effektivisera ditt arbete.

En kriminell person är inte lämplig som åklagare. Den som aldrig har satt en fot i en gymnastikhall, kan heller inte lära ut gymnastik. Om du alltid är arg kan du inte lära andra att vara glada.

Led dig själv, innan du leder andra.

2. Var en effektiv kommunikatör

Kommunikation är A och O när det kommer till ledarskap. En ledare ska kunna motivera och inspirera människor, samtidigt som han kan förmedla en klar och tydlig strategi.

Om gruppens medlemmar inte förstår visionen, strategin eller målet så kan det få negativa konsekvenser. Moralen kan sjunka, förtroendet försvinna och produktiviteten minska.

En bra ledare vet när han ska tala och när han ska lyssna. Med karisma och god verbal förmåga ska han kunna dela sin vision och sitt budskap. Kommunikation bygger på ett flyt i utbytandet av information och idéer mellan människor. En livsviktig komponent i din framgång som ledare!

[ Läs: Vad är en karismatisk ledare ]

3. Strategiskt tänkande

Att tänka ett steg framåt är en vital del i varje ledarskap. Att agera enbart utefter stunden är inte hållbart och kan få katastrofala effekter.

Din vision är klar och även om strategin är dynamisk och i ständig förändring, så måste du alltid tänka på nästa dag. Vad blir konsekvensen av alternativ 1 och vad händer nästa vecka om du väljer alternativ 2?

Ingen kan förutsäga framtiden med absolut säkerhet, men att analysera och försöka förutspå framtiden är en nödvändighet. Du vill därför utveckla din analytiska förmåga för att kunna utläsa trender och utvecklingskurvor.

Bild-på-arbetsplan

4. Ta ansvar

Om du är en ledare så är allt under ditt ansvar. Allt.

När en gruppmedlem begår ett misstag så kan man förvänta sig att den medlemmen tar sitt ansvar. Men i slutet av dagen är det du som ansvarar för eventuella fel och misslyckanden som din grupp gör. Du skulle ha utbildat personen i fråga, du skulle ha satt upp en robust och säker process som minskar risken för att dylika misstag inträffar.

Du ansvarar för gruppen och resultatet, ingen annan. Om något sker utom ditt räckhåll och ansvarsområde, men ändå påverkar ditt arbete, så är det du som ansvarar för lösningen.

Var noga med att inte utveckla ett kontrollbehov som förtrycker eller förminskar människorna runtom dig. Du kommer inte att kunna förutspå eller hinna gardera dig mot alla fel och misstag. Men du kan och ska göra det bästa av situationen.

[ Läs: Vad är ett värdebaserat ledarskap ]

5. Var en visionär

Varje exceptionell ledare har varit en visionär. En person med en klar vision för företaget. Med självförtroende, tydlighet och optimism så inspirerar de entusiasm i människorna runtomkring.

Världen är i ständig förändring, vilket innebär att våra strategier måste vara dynamiska och flexibla för att anpassas till situationen. Men visionen och slutmålet måste alltid vara en robust bas för operationen.

Allt handlar om framtiden och hur du formar den.

6. Kreativitet och innovation

En ledare måste vara modig nog att vara kreativ. Förbättring och utveckling kommer ur innovation, men det kräver att ledaren är stark nog att tillåta det.

Att förlita sig på redan testade och väl beprövade metoder är bekvämt och säkert. Man vet vad man får och vad resultatet blir. Med nya idéer kan man utveckla och förbättra saker och ting. Ibland misslyckas man och tvingas återgå till det traditionella sättet, men lyckas man pricka rätt så kan det resultera i omåttlig framgång.

Det som utmärker en stor ledare är att han vågar segla på hav som aldrig tidigare utforskats. Du kommer att möta motstånd, men det hör till rollen som chef. Några av IT-branschens största ledare är innovativa personer som trodde på sin vision och som fortsatte blanda tradition med originellt nybygge. Trots att alla andra skakade på huvudet.

Uppmuntra dina anställda till att tänka kreativt. Deras idéer kan vara morgondagens standard.

Hur-kreativitet-fungerar

 

7. Bygga effektiva grupper

Även om man helst vill förlita sig på den egna expertisen och erfarenheten, så finns det alltid människor som är mycket bättre. Att bygga en solid grupp med människor av varierande bakgrund och specialområde är ovärderligt.

En bra ledare kan både samla ihop dessa människor, men även få dem att arbeta och samarbeta ihop mot ett gemensamt mål.

Det kräver fingertoppskänsla och bra människokännedom för att lyckas rekrytera rätt människor. Om du har den förmågan, så finns det ingen gräns för hur mycket framgång du och din grupp kan nå.

8. Självsäkerhet

En extremt viktig ledaregenskap!

Om du inte tror på din kompetens, vision och strategi – vem kommer då att göra det? Inte din grupp i alla fall.

Du måste tro på dig själv och det du gör, annars finns det inte en chans att din grupp kommer att följa dig. Om du uppvisar osäkerhet kommer resultaten definitivt att utebli och dina dagar som chef är nedräknade.

9. Empati

Tyvärr finns det alldeles för många ledare som inte känner för sina anställda och medmänniskor. Många ledare har anammat en osympatisk diktatorsstil vars syfte är att stimulera det egna egot. Det är ett enkelt recept för att bli illa omtyckt.

Visa empati för andra människor, var generös, hjälpsam och ha förståelse. Folk kommer komma ihåg din värme och de är mer förmögna att ”gå den extra milen” för dig om du är en bra och rättfärdig person.

10. Ta lärdom från misslyckanden

Det är oundvikligt att saker misslyckas, även för de mest erfarna ledarna och entreprenörerna. Det som skiljer en bra ledare från en dålig ledare är att den ena tar lärdom från misslyckandet, medan den andra inte gör det.

Låt inte din stolthet eller ignorans låta dig ignorera eller ursäkta ett misslyckande. Gör det istället till en viktig läxa och erfarenhet. Du kan alltid lära dig från misslyckanden, både dina egna och andras.


Fortsätt läsa på Formell: