Vad är empowerment och egenmakt

Man-står-vid-klippa

Empowerment, eller egenmakt som det heter på svenska, har blivit ett populärt ord som används i en rad olika sammanhang. Men vad betyder det egentligen?

Begreppet och konceptet av empowerment kommer från psykologen och beteendevetaren Julian Rappaport. Syftet var att modellen skulle implementeras i socialt arbete och psykiatrin, vilket det också gjorde.

Det tog inte långt tid innan även den korporativa världen började anamma uttrycket. Nu på senare tid har det även blivit ett vanligt uttryck i politiska sammanhang och då främst hos grupper som säger sig representera marginaliserade grupper eller individer.

Så vad är egentligen empowerment och hur kan du ha nytta av det?

Vad är empowerment

Empowerment och egenmakt handlar om att en individ eller grupp tar makt och kontroll över sina egna omständigheter, situationer och mål. Idén är att de flesta av oss har styrka och självständighet nog för att påverka resultaten i våra liv.

Istället för att fokusera på yttre omständigheter i tuffa (och lätta) tider, så riktar man fokus på det egna. Det är enkelt att skylla på externa faktorer, men det är sällan produktivt och leder ofta till passivitet.

Genom att ta ansvar för planen, utförandet och resultatet, så har man mer makt än man tror. Du bestämmer hur ditt liv ser ut idag och imorgon.

[ Läs: Lär dig sluta skjuta upp på saker ]

När används empowerment och egenmakt

Empowerment har använts mycket flitigt inom organisations- och kompetensutvecklingen sedan 80-talet. Nu på senare år har det blivit en term som används i hög grad inom politiken.

Efter att begreppet började användas i politiska syften, så har även definitionen börjat förändras och ibland missuppfattas. Det finns gånger då ordet har använts i en kontext som står i rak motsats till ordets egentliga betydelse.

Även om ordet används inom de korporativa segmenten och på den politiska arenan, så används modellen som mest inom det sociala arbetet. Fokus ligger kring att ge människor tillbaka sitt självbestämmande och inflytande. Man försöker att stärka människors tro på sig själva och det egna kunnandet.


Fortsätt läsa på Formell: