Transformativt ledarskap – För innovation och framgång

Vad-transformativt-ledarskap-handlar-om-bild

Idag växer de multinationella företagen så att det knakar, allra främst inom IT-sektorn. Marknaden kräver att man hela tiden är nyskapande och innovativ för att inte hamna bakom sina konkurrenter. För att främja tillväxt, motivation och kreativitet har många företag därför anammat den transformativa ledarstilen.

Teknologin förändras hela tiden och det är livsviktigt för företagen att hela tiden anpassa sig. Man behöver ständigt innovera sig själv och sina produkter för att lyckas hålla huvudet över ytan.

Branschen är som ett maratonlopp där alla springer som om det vore en 100-meterstävling.

För att överleva behöver man motivera sina medarbetare, implementera stabila processer som samtidigt ger stora möjligheter till innovation. Det är lättare sagt än gjort, men många organisationer lyckas, tack var en ledarskapsmodell som dök upp så tidigt som 1973. Låt oss titta närmre på den transformativa ledaren och varför han har blivit så populär.

Vad är transformativt ledarskap

Det transformativa ledarskapet är en stil som inspirerar, motiverar och uppmuntrar de anställda till att vara innovativa och att skapa nya lösningar. Man menar på att medarbetarens kreativitet och nyskapande är vad som får företaget att växa och nå framgång.

För att skapa en sådan miljö ska ledaren leda som ett exempel. Det ska finnas en stark känsla för företagskulturen och de anställdas självständighet på arbetsplatsen. Istället för ”micromanagement”, så har ledaren förtroende för att gruppens medlemmar tar rätt beslut och har auktoritet inom sitt område. Ledaren fungerar som en källa till inspiration och motivation.

Ledarstilen handlar om att ge de anställda utrymme för att hitta innovativa lösningar på nya och gamla problem. Det är alltså ett form av mentorskap. Det transformativa ledarskapet innebär att man försöker skapa en kultur där organisationens medlemmar arbetar för en gemensam sak, istället för egenintressen.

Sammanfattning
Ledaren har en coachande roll, men uppmuntrar till innovation och förväntar sig att gruppens medlemmar tar ansvar och egna beslut inom sina områden. Ledaren leder som exempel. Kommunikation och samarbete är viktigt. Istället för att arbeta för egennytta, så vill man skapa en känsla av samhörighet där alla arbetar för en gemensam sak.

Transformativt ledarskap kännetecken

De transformativa ledarna kan skilja sig från varandra, men det finns ett par gemensamma nämnare som kännetecknar ledarstilen:

 • Skapar en etisk arbetsmiljö med klara värderingar och prioriteringar
 • Ledaren exemplifierar företagets värderingar och förväntar sig detsamma av gruppens medlemmar
 • Uppmuntrar och motiverar medarbetarnas utveckling
 • Företagskulturen bygger på att alla jobbar mot ett gemensamt mål och inte för egenintressen
 • Ledaren har en coachande roll, men uppmuntrar till att ta egna beslut och eget ansvar för uppgifter
 • Samarbete och kommunikation är två nyckelord

[ Läs: Allt om auktoritära ledare ]

Fördelar och nackdelar med transformativa ledare

Många ledande företag använder sig av transformativa ledare idag, framförallt inom IT-sektorn där kreativitet och nyskapande är viktigt. Det är helt klart en väldigt effektiv ledarstil. Här är några viktiga fördelar och nackdelar.

Fördelar

 • Uppmuntrar till innovation
 • Kan höja gruppens moral
 • Gruppens målsättningar och strategier är tydliga

Nackdelar

 • Mycket tid läggs på kommunikation
 • Ledaren är sällan detaljorienterad utan fokuserar mest helheten
 • Kan leda till stressade och utbrända anställda

Transformativ ledare eller transaktionell ledare

När man pratar om antingen transformativt eller transaktionellt ledarskap så brukar man oftast jämföra de två. Eftersom de båda står i kontrast till varandra så är det naturligt att man frågar sig vilken som är bäst.

Svaret är att det beror på situationen och uppgiften.

Den transformativa ledaren är karismatisk och öppnar upp för innovation. Man uppmuntrar gruppens medlemmar till att arbeta för gruppen istället för egennyttan, även om det ena inte behöver utesluta den andra.
Passar bäst i: Turbulenta miljöer där problemlösning kräver kreativitet och att man tänker utanför ramarna.

Den transaktionella ledaren är byråkratisk och fokuserar på planering och verkställning. Man motiverar de anställda genom belöningssystem, vilket gör att de arbetar för egennyttan i första hand.
Passar bäst i: Lugna miljöer där problemen är enkla och tydligt definierade.


Fortsätt läsa på Formell: