7 Ledarstilar varje chef borde ha koll på

Bild-på-ledarskap

Effektivt ledarskap är en komplex sak som kräver både kompetens och erfarenhet. För att optimera din roll som ledare är det viktigt att du har koll på vilka redskap som finns till ditt förfogande. I den här artikeln får du reda på de vanligaste och effektivaste ledarstilarna.

Ett vanligt fel många nya chefer gör är att de använder sig av enbart en ledarstil. Det är ett väldigt ineffektivt sätt att leda en verksamhet på och det kommer att få negativa konsekvenser.

En bra ledare är flexibel och blandar ledarstilar, även om en stil är mer dominant än övriga. Gruppen och omgivningen är i ständig förändring och många situationer är unika, vilket innebär att varje problem inte kan bemötas på ett och samma sätt. Ditt ledarskap måste vara fast, men flexibelt.

Här är en kort introduktion till de främsta ledarstilarna idag.

Ledarstilar du har i ditt arsenal

Kom ihåg att aldrig använda dig av enbart en ledarstil, utan varje ledarskap kräver att du implementerar flera stycken.

Vi går igenom följande stilar:

 • Auktoritär – Grundstil
 • Demokratisk – Grundstil
 • Delegerande – Grundstil
 • Transaktionell
 • Coachande
 • Transformativ
 • Karismatisk

Auktoritär ledarstil

Den här ledarstilen innebär att ledaren tar majoriteten av alla beslut på egen hand, utan gruppens inflytande. Ledaren talar om för gruppen vad målet är och hur man ska nå dit.

Auktoritära ledare är relativt sällsynta i Sverige idag, men de finns fortfarande. Den är framförallt effektiv vid nödsituationer där beslut måste tas snabb och resolut. Man kan hitta auktoritära ledare på alla möjliga arbetsplatser, men de är vanligast inom militären, polisen, brandkåren och i idrottssammanhang.

Många förknippar auktoritärt ledarskap med skrik, hot och maktmissbruk. Men det är inte förenat med ledarstilen. Teorin bygger på att det finns en auktoritet som bestämmer och gruppen följer. Att missbruka sina makt är något helt annat.

Fördelar

 • Bra vid krissituationer där beslut måste tas fort
 • Tydliga strukturer där varje anställd har en tydlig uppgift

Nackdelar

 • Förlitar sig helt på en persons (ledarens) kompetens
 • Fel personer lockas till den här typen av ledarskap
 • Begränsad möjlighet till kreativitet och innovation

[ Läs: Vår stora guide till auktoritärt ledarskap ]

Demokratisk ledarstil

Det auktoritära ledarskapets raka motsats. Precis som namnet avslöjar, så innebär en demokratisk ledarstil att alla i gruppen har möjlighet att göra sin röst hörd.

Gruppens medlemmar får komma med idéer och vara med i beslutsfattningen i öppna möten och diskussioner. Ledaren har fortfarande det slutgiltiga ordet och ansvaret, men gruppen tillåts påverka i stor utsträckning.

Vid första intrycket kan det låta som den bästa ledarstilen, där alla får vara med och bestämma. Men det finns nackdelar även här. Exempelvis kan det skapa intriger inom gruppen när någons idéer aldrig implementeras eller när någon tar upp mer plats än övriga i diskussioner.

Det är viktigt att ledaren organiserar och styr diskussionerna i rätt riktning. Att ta del av andra människors expertis och erfarenheter är ett bra sätt för att utveckla verksamheten. Men det innebär också att fler egon och personligheter med starka åsikter kan krocka med varandra.

Fördelar

 • Kreativitet uppmuntras
 • Större tillgång till expertis och erfarenheter
 • Kan stärka sammanhållningen i gruppen

Nackdelar

 • Beslutsfattning kan ta lång tid
 • Ledaren kan få feedback från människor utan kompetens i sakfrågan och därmed guidas fel

[ Läs: Vår stora guide till demokratiskt ledarskap ]

Delegerande ledarstil

Den här stilen innebär att ledaren inte blandar sig i de anställdas arbete och istället förlitar sig på deras expertis. Eget ansvar och förtroende är nyckelpunkter här.

Ledaren förlitar sig på att medarbetarna tar egna, kloka beslut. Människor med god analytisk förmåga och känsla för eget ansvar, tenderar att arbeta väldigt effektivt under den här typen av ledarstil. Men det kräver fingertoppskänsla från chefens sida, då den här typen av frihet inte passar alla.

Även om ledaren ger stora friheter till de anställda, så innebär det inte att ansvaret kan läggas över på dem. Ledaren för gruppen är fortfarande ansvarig för verksamheten och dess resultat.

Fördelar

 • Det höjer moralen inom gruppen
 • Det uppmuntrar medarbetare som är motiverade på egen hand
 • Frihet ger möjligheter till innovation

Nackdelar

 • Fungerar inte med anställda som inte är motiverade
 • Sammanhållningen i gruppen kan försämras

[ Läs: Allt du behöver veta om delegerande ledarskap ]

Transaktionell ledarstil

Det transaktionella ledarskapet bygger på struktur och ordning. Medlemmarna i gruppen har väldigt lite inflytande i beslutsfattningen, om någon alls.

Stor fokus ligger på statistik, resultat och prestationer. Man kan se den transaktionella ledarstilen som vänster hjärnhalva, vars områden är logik, matematik och analys. Fler siffror, färre ord.

Man motiverar ofta gruppen med hjälp av ett belöningssystem, där bra arbete belönas med olika förmåner. I företagsvärlden innebär det ofta ekonomiska bonusar.

Ledaren intar oftast en passiv roll och involverar sig i det medarbetarnas arbete endast när ett problem har uppstått. Man förlitar sig på att gruppens medlemmar motiveras att göra rätt och ett bra arbete med hjälp av belöningssystemet.

Fördelar

 • Belöningssystem motiverar gruppens medlemmar
 • Tydliga strukturer skapas
 • Tydlig kommunikation med de anställda
 • Hög produktivitet

Nackdelar

 • Väldigt lite utrymme för kreativitet
 • De anställda är inte med i beslutsfattningen
 • Kan skapa en stressig och robot-liknande miljö

[ Läs: Vår stora guide till transaktionellt ledarskap ]

Coachande ledarstil

Det coachande ledarskapets grundläggande idé är att varje person känner sig själv bäst. Baserat på det så hjälper ledaren till att utveckla deras talanger och kunskaper.

Ledaren ska kunna identifiera medarbetares styrkor och svagheter, och motivera dem till att förbättras och utvecklas. Man gör ofta detta genom att, tillsammans med den anställda, sätta upp mål och ge regelbunden feedback.

Definitivt en väldigt givande ledarstil för alla inblandade, men tyvärr används stilen sällan på ett optimalt sätt. Anledningen är att det är väldigt tidskrävande, mer än de flesta andra ledarskapstyperna.

Fördelar

 • Utvecklar och förbättrar medarbetares kompetenser
 • Höjer lojaliteten
 • Ökar motivationen

Nackdelar

 • Väldigt tidskrävande
 • Fokuserar främst på långsiktiga mål och inte kortsiktiga
[ Läs: Allt om coachande ledarskap ]

Transformativ ledarstil

Man kan jämföra den transformativa ledaren med den coachande. De båda är målsättande, motiverande och har en klar och tydlig kommunikation. Skillnaden är att den transformativa ledaren fokuserar på gruppens mål och utveckling, medan den coachande ledaren gör det på individnivå.

Den transformativa ledaren är kompetent på flera olika områden. Många gånger är han duktig på att motivera genom sina inspirerande och visionära tal, men ibland kan han sitta i tystnad och bygga rapporter. Ledaren rör sig med ”flowet”.

På det stora hela är den transformativa ledaren en coachande ledare, men med skillnaden att han fokuserar på det stora hela, snarare än den enskilda individen.

Fördelar

 • Klara målsättningar och strategier
 • Motiverar och inspirerar gruppens medlemmar
 • Utvecklar gruppen

Nackdelar

 • Behöver hjälp från människor som är mer detaljorienterade
 • Mycket tid måste läggas på kommunikation (motivation och feedback)
 • Kan leda till utbrända medarbetare

[ Läs: Allt om transformativt ledarskap ]

Karismatisk ledarstil

Den karismatiska ledaren bygger sitt ledarskap kring en sak: karisma.

Med hjälp av sin charm och övertalningsförmåga så motiveras och inspireras gruppens medlemmar. Det kan både öka lojaliteten och moralen inom verksamheten. Men det innebär också regelbunden kommunikation, vilket kan vara väldigt tidskrävande.

Det går inte att ha enbart en karismatisk ledarstil, utan den måste kombineras med andra former av ledarskap. Men karisman ligger som grund för personens roll som ledare. Sättet den karismatiska ledaren delar sina visioner och strategier kan höja effektiviteten inom organisationen avsevärt.

Fördelar

 • Ett klart syfte kommuniceras med gruppen
 • Ökar produktiviteten och höjer moralen
 • Gruppens medlemmar blir inspirerade att arbeta för en gemensam sak

Nackdelar

 • Verksamheten kan bli beroende av ledaren, vilket kan få förödande konsekvenser om denne skulle lämna organisationen
 • Inflytelserika ledare kan ibland tro att de står över människor och/eller regler
 • Mycket tid spenderas på kommunikation

[ Läs: Vår stora guide till karismatiskt ledarskap ]

Vilken ledarskapsstil är bäst

Ingen ledarstil är klippt och skuren för varje situation. Varje grupp, individ och situation är unik. Man kan därför inte applicera ett strikt auktoritärt eller demokratiskt ledarskap på varje situation som uppstår.

Ett demokratiskt ledarskap fungerar ypperligt när du vill höja moralen i gruppen och samtidigt ta del av de anställdas erfarenheter och kunskaper. I en krissituation där snabba beslut måste tas, så är den demokratiska ledarstilen allt annat än effektiv. Då passar den auktoritär ledarstilen mycket bättre.

Om du är chef för ett stort arbetslag så kommer ett coachande ledarskap att halta dig en hel del. Att kommunicera och planera för varje individ i gruppen kommer att konsumera all din tid. Då passar en transformativ ledarstil mycket bättre, då du”coachar” hela gruppen istället för varje enskild individ.

En bra chef anpassar sig utefter situationen och använder sig av den ledarstil som är mest effektiv för tillfället. En dålig chef förlitar sig helt och håller på en enda ledarstil.


Fortsätt läsa på Formell: