Låt gå-ledaren – Den värsta typen av ledare

Likgiltig-chef

Den mest ineffektiva och impopulära ledaren av dem alla är låt gå-ledaren. Vi går igenom vad en låt gå-ledare är för något och hur han påverkar gruppen.

När man pratar om ledarskap och ledare så brukar den generella uppfattningen vara att auktoritära ledare är värst och demokratiska ledare bäst. Sällan pratar man om låt gå-ledaren, som i de flesta fall är hundra resor värre än någon annan ledartyp.

Trots låt gå-ledarens negativa påverkan på både gruppens moral och produktivitet, så är han tyvärr ingen sällsynt karaktär. Framförallt lägre chefer har en tendens att anamma en dylik mentalitet efter ett par år på företaget.

[ Läs: 10 saker som kännetecknar en dålig chef ]

Vad är en låt gå-ledare

En låt gå-ledare är någon som inte bryr sig om sin position som ledare. Han eller hon är likgiltig inför sina ansvarsområden och sitt arbete. Personen är passiv och obrydd. Svaghet genomsyrar ledarskapet och det är uppenbart att chefen är oförmögen eller ovillig att leda.

För utomstående kan det uppfattas som smått spektakulärt att en chef väljer att undvika både sitt ansvar och arbete. När en anställd har en ”klocka in och klocka ut”-attityd så är det inte lika destruktivt som när en ledare har det. Det kommer att påverka hela gruppen på flera olika sätt.

Vi brukar beskriva låt gå-ledaren som de tre ”O:na”: oinspirerande, omotiverad och obrydd.

Kännetecken

  • Passiv
  • Inga klara mål eller strategier
  • Halvdan beslutsfattning
  • Rycker mycket på axlarna eller säger ”okej”
  • Uppvisar en likgiltighet i tal eller kroppsspråk


[ Läs: De vanligaste ledarskapsstilarna ]

Hur låt gå-ledare påverkar verksamheten

Den här typen av ledare är oerhört destruktiv och påverkar gruppen negativt på en rad olika sätt. Inte helt sällan innebär det att gruppens medlemmar bli oinspirerade, omotiverade och ineffektiva. ”Om chefen inte bryr sig – varför ska då jag göra det?”

Om chefen hela tiden rycker på axlarna, inte medverkar i diskussioner och undviker allt arbete – så kommer det att förstöra gruppens innovationsförmåga och moral. Resultatet blir ofta att människor söker sig till andra grupper/företag där deras arbete känns uppskattat och utvecklande.

En annan konsekvens av låt gå-ledare är att någon i gruppen blir en informell ledare. Det kan leda till instabilitet, intriger och maktspel inom gruppen. Du kan läsa mer om informella ledare i den här artikeln.


Fortsätt läsa på Formell: