Karismatiskt ledarskap – Led med övertygelse och vision

Bild-på-karismatiskt-ledareskap

Till skillnad från de flesta andra ledarstilar, så bygger det karismatiska ledarskapet på en enda sak: karisma. Men vad innebär det att vara en karismatisk ledare, vad är för- och nackdelarna? Det får du reda på i den här artikeln.

Att kunna charma människor är en hel vetenskap och kräver en fundamental förstående för sin omgivning och det mänskliga psyket. För en del kommer det naturligt och för andra kräver det år av intensiv träning för att kunna bemästra konsten att skapa förtroende och bli rummets centrala gestalt.

Om du tänker efter, så har du nog träffat ett par människor som har en oförklarlig dragningskraft, en aura som fångar din uppmärksamhet. De har karisma.

Men kan en ledare ha för mycket eller för lite karisma? Hur påverkar det karismatiska ledarskapet gruppen som helhet?

Låt oss titta närmre på vad ett karismatiskt ledarskap faktiskt är och varför det är så effektivt.

Karismatiskt ledarskap

Ledarstilen bygger på framförallt två saker: charm och övertalningsförmåga. Genom sitt sätt att vara vinner ledaren andra människors sympatier, förtroende och intresse. Vilket är extra eftertraktat på den politiska arenan, men även i den korporativa världen.

En karismatisk ledare vinner sällan människors lojalitet och förtroende genom innovativa strategier eller bred expertis. Även om de givetvis kan erbjuda både expertis och strategier, så är det främst den visionära kommunikationsförmågan som attraherar människor.

Istället för att övertala folk genom siffror och staplar, så vinner man folks hjärtan genom att tala till deras känslor. Det behöver nödvändigtvis inte betyda att gruppens medlemmar är manipulerade eller ”bortspelade”. Snarare handlar det om att ledaren berör medlemmarnas inre, istället för deras logik. Vilket är anledningen till varför många framstående politiker är just karismatiska ledare.

[ Läs: 9 tips för att förbättra din kommunikationsförmåga ]

Fördelar med en karismatisk ledare

  • Inspirerar människor att arbeta tillsammans för en gemensam sak
  • Ledaren har ett klart syfte och mål för gruppen att förstå och följa
  • Inspirerande tal ökar motivation och produktivitet
  • Förmedlar ideal som stärker gruppens moral

En av de största fördelarna med en karismatisk ledare är att han har en förmåga att stärka gruppens moral, öka produktiviteten och förmedla en klar och gemensam vision.

[ Läs: Vad är karisma ]

Nackdelar med en karismatisk ledare

  • Inflytelserika karismatiska ledare kan ibland tro att de står över lagar och regler
  • Organisationer kan bli beroende av en karismatisk ledare. När denne lämnar gruppen så kan det påverka organisationen väldigt negativt
  • Ledaren kan ibland utveckla tunnelseende och/eller arrogans

När en ledare blir prisad över skyarna, ständigt är i centrum och nästan dyrkas av gruppens medlemmar – så kan en form av storhetsvansinne infinna sig. Den typen av uppmärksamhet kan skapa en falsk verklighetsuppfattning och självbild.

Även om ledaren är av stort värde för kollektivet, så finns det en risk för att han eller hon utvecklar en övertro på sig själv och därför blir vårdslös i sin beslutsfattning.

[ Läs: Lär dig vilka olika ledarstilar du kan använda till din fördel ]

En ledare kan ha för mycket karisma

Det har gjorts studier där man mätt chefers karisma i korrelation till deras effektivitet. Man har i studierna intervjuat och testat ett stort antal chefers anställda för att lära sig mer om hur ledarens karisma påverkar hans arbete.

Studierna menar på att ju mer karisma en ledar har, desto effektivare blir han. Däremot finns det ett tak, en gräns. När en ledare passerar den gränsen och har för mycket karisma, så sjunker istället effektiviteten i takt med att karisman stiger.

I studierna så noterar man också att låg karisma innebär en avsevärt lägre effektivitet. Främst är det i kommunikationen med de anställda som man misslyckas med att förmedla en klar och attraktiv vision. Resultatet kan bli att produktionen och moralen blir lidande.

Med andra ord kan det bli både för mycket och för lite av det goda. Klart är i alla fall att karisma har en viktig del i varje typ av ledarskap.


Fortsätt läsa på Formell: