Kaizen – Så fungerar Japans nyckel till framgång

Kaizen-strategibild

Kaizen är en utvecklingsmodell skapad av den japanska managementkonsulten Masaaki Imai. Filosofin blev uppmärksammad globalt, men det var först när Toyotas tidigare produktionschef, Taiichii Ohno, implementerade idéerna som det verkligen tog fart. Vi har granskat en av Japans främsta tekniker till framgång: Kaizen.

I det japanska alfabetet så betyder tecknet ”kai” förändring och tecknet ”zen” bra. Sätter man ihop de båda blir det Kaizen, alltså ”förändring bra”.

Kaizen är en utvecklingsprocess för organisationer, från toppen av näringskedjan till medarbetaren på golvet. Filosofin och metodiker kan appliceras på såväl stora som små företag. Tekniken har även börjat användas flitigt inom segmentet ”personlig utveckling”.

Vad är kaizen

Syftet med kaizen är att förbättra och utveckla nya eller gamla processer. Att höja kvaliteten. För att göra det så följer man en specifik metodik som kallas för ”kaizen event” eller ”kaizen blitz”.

Företag använder sig av kaizen för att snabbt och enkelt hitta en effektiv lösning på ett problem.

[ Läs: Vad gör en VD ]

Kaizen event

Ett kaizen event varar oftast i 7-10 dagar. Det är viktigt att ett kaizen event har ett tydligt och koncist mål och syfte.

Beroende på projektets storlek så kan processens varaktighet variera. Standarden är en vecka, men kan i vissa fall vara både kortare och längre.

Så här ser processen ut:

4 veckor innan
Förbered eventet genom att planera och skapa en charter. Gör klart vad strategin är och vad man vill uppnå. Här är det viktigt att man samlar på sig alla nödvändiga resurser och data för att kunna genomföra eventet.

När du rekryterar medlemmar till gruppen så kommer de att vilja se strategin och syftet med eventet.

Dag 1 till 2
I det här stadiet förbereder och tränar du gruppens medlemmar. Gör en formell utvärdering av strategin och målet. Förklara hur ett kaizen event fungerar steg för steg.

Det är viktigt att klargöra det tidigare och nuvarande tillståndet av området som ni ämnar förbättra.

Dag 2 till 3
Här genomförs en grundorsaksanalys och en framtidsplan. Det inkluderar tester av ert nya arbetsområde.

Dag 3 till 5
Spendera så mycket tid som möjligt på att förbättra processen. Börja göra förändringar så fort som möjligt.

Efter eventet
Projektet är inte över bara för att testperioden har avslutats. Nu är det dags för uppföljningar, rapporteringar och analysering av arbetet.

Viktigt att tänka på

Det gäller att hitta en balans mellan planering och verkställande. Du behöver en solid plan, men vill heller inte spendera för mycket tid i planeringsfasen. Det är först i slutet, när man testar processen, som man ser vad som fungerar och inte fungerar.

Samtidigt som du inte vill spendera för mycket tid på planeringen, så vill du heller inte dyka ner med huvudet före. Den generella rekommendationen är att du, såvida problemet inte är kritiskt, lägger fokus på att genomföra eventet så snabbt som möjligt.

Kaizens 5 principer

Kaizen är en filosofi och inte ett regelrätt system som strikt måste följas. Därför kan utförandet skilja sig och likaså dess principer. Du kan alltså modifiera och applicera metoder som resonerar med dig när du genomför ett kaizen event.

Här är några vanliga principer som många använder som vägledning.

  • Standardisera en process så att den är organiserad och kan repeteras
  • Jämför resultat med dina krav
  • Fokusera på mätningar och att utvärdera framsteg/utveckling med hjälp av data
  • Bemöt och svara på förändringar i förhållanden och evolvera metoder/processer med tiden
  • Innovera nya och förbättrade sätt för att uppnå likadana eller bättre resultat

Fortsätt läsa på Formell