Gruppdynamik – Definition, negativa effekter och förbättring

Team-bokstäver

Positiv gruppdynamik är en absolut nödvändighet för att en verksamhet ska bli framgångsrik. Vill du förbättra och optimera din grupps dynamik och samarbetsförmåga? Då har du kommit rätt! Vi listar de vanligaste orsakerna till en negativ gruppdynamik och ger 5 enkla tips på hur du kan förbättra den.

Du har samlat några av organisationens mest kompetenta människor i en och samma grupp. Förutsättningarna är fantastiska och dina förväntningar är höga. Men så visar det sig att ni inte kommer någonstans. Diskussionerna går i cirklar, frustrationen stiger och konflikter uppstår.

För det blotta ögat är det ett mysterium hur en så intelligent skara människor kan misslyckas så fatalt. De kunde inte ens komma överens om vad de skulle äta till lunch!

Som tur är finns det svar på de frågor som tycktes vara omöjliga. De roller och beteenden du ser, har noga studerats och analyserats av världens främsta socialpsykologer. Med hjälp av dem har man utvecklat strategier för att optimera verksamheten och se till så att gruppens dynamik är lika positiv som moralen är hög.

Vi inleder med en beskrivning av vad gruppdynamik är. I mitten av artikeln hittar du vanliga orsaker till negativ gruppdynamik. I slutet har vi listat 5 viktiga strategier för att skapa en positiv gruppdynamik.

Vad är gruppdynamik

Det var den tyskamerikanska socialpsykologen Kurt Lewin som först myntade ordet gruppdynamik, i början på 1940-talet. Han menade på att människor har tydliga beteenden och roller när de samarbetar i en grupp. Gruppdynamik beskriver effekterna som de här rollerna och beteendena har på gruppen som helhet, men även på de enskilda medlemmarna i gruppen.

Gruppdynamik kan vara antingen positiv eller negativ. När den är positiv så märks det att produktiviteten och moralen är hög. Människorna samarbetar och håller varandra ansvariga för resultaten som gruppen producerar.

När gruppdynamiken är negativ så kan det uttrycka sig på flera sätt. Vanligtvis kan människorna i gruppen inte samarbeta och komma fram till gemensamma slutsatser. Gruppen arbetar ineffektivt och resultaten blir lidande.

Vad orsakar negativ gruppdynamik

Anledningarna till varför gruppdynamiken är dålig kan vara många. Här är några av de vanligaste orsakerna till negativ gruppdynamik:

Svagt ledarskap

När gruppen saknar en stark ledare så kommer en mer dominant gruppmedlem ta över rodret. Det leder ofta till interna konflikter och fel prioriteringar.

Blockering

För att en grupp ska kunna prestera optimalt så behöver informationsflödet vara hälsosamt. Negativ gruppdynamik uppkommer ofta på grund av att en eller flera personer anammar en blockerande roll i gruppen. Här är några vanliga roller:

  • Den negativa: är ofta kritisk till andras idéer
  • Den aggressiva: håller sällan med andra, eller är frispråkig på ett olämpligt sätt
  • Den uppmärksamhetssökande: skryter ofta, försöker stå i centrum och dominerar diskussioner
  • Den tillbakadragna: deltar aldrig i diskussioner och distanserar sig från gruppen
  • Den skojande: försöker hela tiden skoja om allting, även på olämpliga ställen

Ja-sägare

Alla håller med gruppledaren även om denne har fel. Folk håller tillbaka sina idéer och nickar bara inställsamt.

Rädsla för orättvis utvärdering

Någon eller några är rädda för att uttrycka sina åsikter eller idéer, i tron om att de kommer bli hårt och orättvist kritiserade eller granskade. Dels skapar det en dålig moral inom gruppen, men det innebär också att gruppen kan missa värdefull information.

Åker snålskjuts på andra

En eller flera gruppmedlemmar bidrar inte med någonting. De lutar sig tillbaka och låter övriga medlemmar i gruppen göra allt arbete. Med andra ord åker de snålskjuts på andra.

5 Tips för att förbättra gruppdynamiken

Om gruppdynamiken är dålig, eller kan bli bättre, så är det i huvudsak ledarens ansvar att hitta en lösning. Här är några strategier du kan applicera:

Ta tag i problemet direkt

Om du ser att en gruppmedlems beteende påverkar gruppen negativt, så måste du tackla problemet direkt. Även småsaker kan växa och bli stora.

En bra strategi är att ge feedback till personen och visa på vilka sätt beteendet skadar gruppen. Uppmuntra personen till att reflektera kring situationen och att förbättra sig.

Teambuilding

Det är viktigt att gruppens medlemmar lär känna varandra på ett mer personligt plan. På så sätt skapar man mer förståelse för varandra och banden kan bli starkare inom gruppen. När det tillkommer en eller flera nya medlemmar till gruppen är det extra viktigt med teambuilding. Det går inte att ha en grupp där någon eller några känner sig utanför.

Definierade roller och ansvarsområden

Gruppens medlemmar måste veta vilken roll de har och vad som förväntas av dem. En dålig gruppdynamik är ofta en konsekvens av otydliga strategier och bristande fokus.

Skapa en charter där du definierar gruppens strategier och mål, samt medlemmarnas ansvarsområden. Så fort gruppen formats är det viktigt att du organiserar och strukturerar arbetet.

Var uppmärksam

Som ledare kan du inte ta saker för givet. Du måste vara uppmärksam och hålla koll efter eventuella varningssignaler. För många chefer ignorerar destruktiva beteenden och roller när de är i startfasen. Man menar på att det ”inte är så allvarligt” eller att ”det bara skedde på det här mötet”. Antingen påverkar situationen redan gruppdynamiken negativt, eller så kommer det att göra det i framtiden.

Kommunikation är vitalt

Öppen kommunikation är en central del i en positiv gruppdynamik. Se till så att all nödvändig kommunikation är tydligt kommunicerad till samtliga i gruppen. Det gäller på både på möten och i email-utskick.

Om förändringar sker inom organisationen eller i projektet, så är det viktigt att detta kommuniceras till gruppen så fort som möjligt. När gruppens medlemmar är oinformerade eller får information först genom tredjepart, så kan det påverka gruppdynamiken negativt.

Kommunikation innebär också att gruppens medlemmar får komma till tals och dela sina åsikter och idéer. Om en person inom gruppen tar mycket plats och inte låter andra komma till tals, så är det viktigt att du ser till att alla inkluderas och medverkar i diskussionen.


Fortsätt läsa på Formell