Framtidsfullmakt – Allt du behöver veta

Äldreboende

Lagen om framtidsfullmakter trädde igenom den 1 Juli 2017 och är idag mer aktuellt än någonsin. I den här artikeln går vi igenom vad en framtidsfullmakt är för något, hur de skrivs och vilka lagar och regler som gäller.

Man räknar med att drygt 160.000 människor i Sverige har Demens. Nästan hälften av alla svenska 90-åringar lider av sjukdomen. Det innebär i många fall att man inte längre kan ta hand om sin egen ekonomi. Men det finns många andra sjukdomar och åkommor som gör att man inte kan ta hand om sin ekonomi.

Det är vid sådana tillfällen som framtidsfullmakten kommer till användning.

Vad är en framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett dokument som skrivs när man är vid sina fulla sinnes bruk, men som aktiveras först när man inte längre kan ta hand om sig själv, exempelvis på grund av sjukdom eller psykisk problematik.

Framtidsfullmakten skrivs alltså innan man blivit sjuk och man vet därför inte alltid exakt när eller om den kommer att komma till användning.

Framtidsfullmakten gör gällande individens personliga eller ekonomiska angelägenheter, så som att betala hyra, hantera elavtal och förvaltning av tillgångar på banken.

En framtidsfullmakt får inte omfatta tandvård eller hälso- och sjukvård. Framtidsfullmakten ger heller inte fullmaktshavaren befogenhet att hantera äktenskapsfrågor, testamenten eller liknande spörsmål.

Hur man skriver en framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt måste ha ett specifikt innehåll och två formella vittnen måste vara på plats. Det finns ingen myndighet som registrerar framtidsfullmakter.

De formella krav som behövs för att kunna skriva en framtidsfullmakt:

  • Du måste vara 18 år och kapabel till att kunna hantera dina angelägenheter när dokumentet framställs och signeras.
  • Fullmakten måste vara skriftlig
  • Det måste framgå klart och tydligt att det är en framtidsfullmakt
  • Det måste framgå klart och tydligt vem eller vilka som är fullmaktshavare
  • Det måste framgå vilka angelägenheter fullmakten omfattar
  • Alla villkor för fullmakten måste finnas i skrift
  • Fullmakten måste bevittnas av två personer. Fullmaktshavaren räknas inte som ett vittne, utan det måste vara en tredjepart.
  • Vid användning av fullmakten, exempelvis hos banken, så måste originalet visas upp.

Det finns ingen officiell mall för framtidsfullmakter, utan tanken är att de ska vara så fria som möjligt. De enda kraven är att ovanstående kriterier uppfylls. På så sätt går det att anpassa fullmakten för varje individuell situation.

Det kan än dock vara svårt att på egen hand skriva en framtidsfullmakt, och man vill gärna vara försäkrad om att allt har gjorts korrekt och är giltigt. Det finns företag som hjälper dig att skriva och anpassa framtidsfullmakter online, med hjälp av jurist. Vi rekommenderar dessa två:

Avtal24 – en billig tjänst som skriver framtidsfullmakten åt dig. Allt du behöver göra är att svara på frågor gällande din situation, och utifrån dina svar så skräddarsyr de ett juridiskt giltigt avtal åt dig. Helt klart det bästa alternativet i Sverige idag.

JuridiskaDokument.nu – de erbjuder en färdigskriven mall, men också granskning av ditt dokument. Om du har skrivit en egen framtidsfullmakt, så kan du skicka in den till dem för att säkerställa att den är juridiskt giltig och korrekt skriven.

Kostnaderna för ovanstående tjänster är små, så det är helt klart att rekommendera vid händelse av att du behöver skriva en framtidsfullmakt. Det kan bespara dig från eventuella problem så som oklara eller ogiltiga avtal i framtiden.

När börjar framtidsfullmakten gälla

Framtidsfullmakten börjar gälla när personen har drabbats av ett försvagat hälsotillstånd, exempelvis på grund av psykisk störning eller sjukdom.

Det är fullmaktshavaren som bedömer om och när framtidsfullmakten ska börja gälla. Denne måste informera individen själv och eventuell make/maka, sambo och närmaste släktingar.

Om fullmaktshavaren är osäker på om individens tillstånd är tillräckligt allvarligt för att fullmakten ska träda i kraft, så kan man ta hjälp av domstol för att göra en bedömning.

Man kan även skriva i framtidsfullmakten att en domstol ska avgöra när och om framtidsfullmakten ska börja gälla.

När upphör fullmakten att gälla

Om fullmaktsgivaren får en förvaltare eller god man inom samma område som framtidsfullmakten, så upphör fullmakten att gälla.

När man skriver en framtidsfullmakt så kan man även utse en granskare, som har befogenhet att annullera fullmakten.

Om fullmaktsgivaren skulle återhämta sig och är åter vid sina fulla sinnes bruk, så kan denne återkalla fullmakten. Enligt lagen så kan fullmaktsgivaren alltid återkalla fullmakten.

En framtidsfullmakt gäller även om den sjuka personen avlidit, om inte annat bestämts i framtidsfullmakten.


Fortsätt läsa på Formell